Het Traject

Als uw dierbare is overleden, dan is dat een verdrietige en indrukwekkende ervaring die u het liefst op uw eigen manier wilt verwerken. Hoewel uw hoofd hier nog niet naar staat, dient u toch al meteen in actie te komen. Maakt u kennis met de checklist bij overlijden?

Checklist bij overlijden

Is uw dierbare overleden, dan bent u allereerst verplicht de dienstdoende huisarts te bellen of de arts in het verzorgingshuis of ziekenhuis te informeren. Stelt deze schouwarts het overlijden officieel vast, dan kunt u Uitvaartverzorging Duin bellen voor meer informatie en het maken van een afspraak. Hierbij maakt het niet uit of u lid bent van een uitvaartvereniging of een uitvaartverzekering heeft afgesloten.

De uitvaartverzorger informeert u over de laatste verzorging. Gespecialiseerde verpleegkundigen van AmortA verzorgen het lichaam van de overledene zo netjes mogelijk. Zo blijft het laatste beeld van uw dierbare een mooie herinnering. Aan u de vraag of u kleding wilt klaarleggen waarin u de overledene wilt opbaren.

Verder hoort u hoe de uitvaartverzorger het vervoer naar het uitvaartcentrum regelt. Wilt u dat Uitvaartverzorging Duin de gehele uitvaart voor u uit handen neemt, dan kunt u dat persoonlijk afspreken. U neemt dan in alle rust de mogelijkheden met de uitvaartverzorger door. Kiest u voor begraven, welke begraafplaats heeft dan uw voorkeur? Kiest u voor cremeren? Welke kist, bloemen, muziek en toespraken passen het best bij de overledene? Vindt het opbaren plaats in een mortuarium of thuis? Welk soort rouwvervoer heeft u voor ogen? Kiest u voor een kerkelijke uitvaart of juist niet? Wie dragen de kist; professionele dragers of familieleden en vrienden? Stuk voor stuk vragen die de aandacht verdienen.