Uitvaartverzorgers

Frans Agricola

Frans Agricola is uitvaartverzorger en heeft “zeker geen spijt” van zijn beroepskeuze. “Ik vind het mooi iets voor mensen te kunnen betekenen door goed te luisteren en op wensen in te spelen. Het schept mij voldoening nabestaanden van advies te voorzien en een uitvaart in goede banen te leiden. Belangrijk, want een verlies heeft een grote impact, dat kan heftig zijn. Mede hierom is de dag van de uitvaart zeer belangrijk in het leven van de nabestaanden, ik ben mij hiervan elke dag bewust. Nabestaanden moeten daarom met een tevreden gevoel terugkijken op de uitvaart. Dat lukt vrijwel altijd: ik krijg best veel complimenten van families als ze met een dankbaar gevoel terugkijken. Dat maakt dit werk zinvol.”

Martijn Buitenhuis

Martijn Buitenhuis is uitvaartverzorger. Hij maakte de keuze voor dit vak zeer bewust en in volle overtuiging. “Je komt op een kwetsbare tijd bij mensen binnen. Zij stellen dan hun huis en haard open, dat is heel intiem. Ik vind het bijzonder hiervan deelgenoot te mogen zijn. Mensen zeggen wel eens: ‘Het is net alsof je bij de familie hoort”. Dat is een groot compliment. Verder is het dankbaar werk. Door met mensen te praten, goed te luisteren en hen aan te voelen, vormt zich de uitvaart. Ik werk vanuit mijzelf, dat zorgt voor voldoening, zowel bij mij als bij de nabestaanden. Verder is elke werkdag binnen de uitvaartbranche anders, je weet nooit wat de dag brengt en je komt bij alle lagen van de bevolking binnen. Ook dat is mooi van het vak.”

Tim Duin

“Omdat mijn vader en grootvader aan het roer stonden van Uitvaartverzorging Duin, keek ik als kind al mee ‘in de keuken van’ de uitvaartbranche. Ik ben ermee opgegroeid. Het is prachtig in dit vak te mogen werken en nabestaanden een mooie uitvaart te geven. Dat lukt ons altijd omdat we goed luisteren naar de verhalen van de nabestaanden en hierop inspelen. Wij leveren maatwerk en duwen daarbij de begrafenis of crematie niet ‘in een bepaalde richting’, bijvoorbeeld omdat dit voor ons bedrijf economisch gunstig(er) zou uitpakken. Gelukkig werkt Uitvaartverzorging Duin niet op deze wijze. Integendeel: wilt u een eenvoudige uitvaart, dan krijgt u geen ‘reclamepraatje’ over de duurste kist te horen. Een goedkopere uitvaart die geheel in stilte plaatsvindt, zonder muziek, sprekers of bloemen, kan eveneens zeer indrukwekkend zijn. Dat weten wij uit ervaring. Past het daarentegen wel bij de overledene om een uitbundige uitvaart te organiseren? Ook dan krijgen de nabestaanden hiervoor de beste support.”